chemtrails,climate,cloud seeding,geoengineering,klimatski geoinženering,nanotrails,sejanje oblakov,weather

Vpliv klimatskega geoinženiringa na kmetijstvo

Klimatski geoinženiring (KG) poteka že vrsto let. Nekateri[1]  navajajo, da že od l. 1996. Kakšna je točna sestava KG v določenem trenutku vedo le tisti, ki to izvajajo. Zgodovina KG sega sicer že v 2. Svetovno vojno, intenzivneje pa se je nadaljeval po vojni v obliki obrambe pred točo, v angleško govorečih državah, predvsem v Angliji in ZDA, pa tudi v obliki poskusov vojske na prebivalstvu (npr. Project Clover Leaf, idr.). Intenzivneje se je začel KG izvajati l. 1996 kot posledica projekta ameriškega letalstva, s katerim nameravajo obvladovati vreme[2] in kot posledica poskusov obvladovanja globalnega segrevanja, utemeljenega na klimatskih modelih – nekateri izmed njih imajo po besedah nekaterih strokovnjakov tudi 100 odstotno napako. O globalnem segrevanju ne kaže izgubljati besed[3], saj celo nekateri vidnejši zagovorniki globalnega segrevanja kot npr. prof. Chris Folland izjavljajo, da podatki niso pomembni, ker so njihova priporočila zasnovana na modelih. Velja pa omeniti, da so si klimatske spremembe izmislili v Angliji v 19. Stoletju, a se ideja ni prijela. Prijela pa se je, ko jo je začela uporabljati Margaret Thatcher[4], kar je v 80 letih povzročilo zaprtje rudnikov in prehod na proizvodnjo elektrike z uporabo jedrske energije. Že nekaj časa zatrjujejo, da bo zmanjkalo zalog nafte, čeprav ta sproti nastaja (po besedah severnoameriških staroselcev predstavlja nafta jetra Zemlje, uran pa pljuča Zemlje). King M. Hubert[5], ki je trdil, da bo zalog nafte zmanjkalo, si je to izmislil, kar pa seveda ne pomeni, da spremembe glede uporabe nafte(in vsega ostalega) ne bi bile dobrodošle. Videti je torej, da si vsakič, ko osebe na vrhu piramide želijo kaj doseči, izmislijo nek problem, to dovolj časa ponavljajo, tako da ljudje na predstavljen problem odreagirajo, nato pa predlagajo rešitve, npr. uvedbo novih davkov ali tehnologij. Klimatski geoinženiring ima predvsem dva glavna načina delovanja: upravljanje s sončnim sevanjem (Solar radiation management- SRM; SAG – stratosferski aerosolni geoinženering je del tega) in odstranjevanje COs[1] (Carbon Dioxide Removal – CDR). Kako je v to operacijo vključeno sejanje oblakov (cloud seeding, znano kot chemtrails), ki se izvaja v troposferi, ni dovolj jasno. Vendar so na konferenci UNEP v Nagoyi l. 2010 sprejeli 5 letni moratorij za geoinženiring, razen za poskuse v manjšem obsegu.[7]

Maja 2012 je skupina ETC v okviru projekta HOME – Hands Off Mother Earth uspela preprečiti angleški poskus injiciranja žvepla v atmosfero, imenovan Project SPICE, ki so ga nameravali izvesti v okviru geoinženeringa. Skupina vabi vse, ki se želijo pridružiti nasprotovanju geoinženringu: www.handsoffmotherearth.org Kako je dihati žveplo pa vemo še iz časov, ko smo še kurili na premog.Nepovezano z gornjim, a prav tako pomembno, je, da je skupina Alliance ELIANT že lani maja v EU uspela zbrati 1 milijon podpisov, potrebnih za vložitev zahteve za pravno zaščito in ureditev biodinamičnega kmetovanja, prehrane, zaščitnih sredstev, zdravil in izobraževanja v Evropski parlament.Morda je mogoče kaj doseči na tak način, čeprav je geoinženiring predvsem velik posel, ki ne bo rešil težave, saj je nastal predvsem zaradi uporabe vremena v vojne namene. Skratka, zaradi težnje po prisvajanju nečesa, kar na planetu Zemlja ni last nikogar. Morda bi morali zahtevati, da tudi nebo spremenijo v naravni park, kjer se ne sme početi ničesar, predvsem pa ne eksperimentirati s kemikalijami, nanodelci ali ELF valovi (radarska tehnologija), za katere je videti, da jih v največji meri (sicer ne izključno) uporabljajo prav na polih Zemlje[8].

Medtem, leta 1997, so začeli na borzi v Chichagu, CME-GLOBEX, trgovati z vremenom. V to je vključenih 8 mest, nekaj je tudi evropskih. V ZDA so sejanja oblakov (cloudseeding) deležni že kar nekaj desetletij[9]. Zato so tudi posledice bolj občutne. Nekateri zagovorniki prekinitve geoinženiringa (Rosalind Peterson, Barbara H. Peterson in drugi), kot posledico stratosferskega aerosolnega geoinženiringa navajajo:

  • manjši pridelek zaradi povečane oblačnosti oz. pomanjkanja sonca (rastline ne morejo dozoreti),
  • zakisanje tal zaradi uporabe aluminijevih, železovih idr. delcev[10] ter raznih soli,
  • odmiranje dreves z vrha navzdol,
  • izginevanje čebel.

Drugi avtorji [11]pa navajajo tudi ponoven pojav rahitisa, kjer ga ni več bilo (pomanjkanje vitamina D), pojave novih bolezni, zmanjšanje odpornosti živih bitij, izginevanje netopirjev, spremembo pH vrednosti. Med posledicami pa najdemo tudi znižanje višine oblakov za ca. 1km zaradi tvorjenja manj oblakov v višjih plasteh stratosfere, drugačno sestavo atmosfere, drugačno sestavo oblakov, spremenjen videz neba, povečanje količine CO2 v ozračju zaradi povečanega zračnega prometa[12], predvidoma pa tudi povečanje porabe goriva zaradi dodatnih letalskih prevozov. Glede na to, da je bilo že. L. 1998 dokazano, da modra svetloba, kakršno prejmejo receptorji v človeškem očesu ob jasnem sončnem dnevu, izboljša odpornost, budnost, možgansko aktivnost (npr. manj napak) in ustreznejše čustveno odzivanje, lahko predvidevamo, da povečanje oblačnosti vpliva na manjšanje prej naštetih dobrodejnih učinkov modre svetlobe[13]. Ameriški avtorji tudi navajajo, da se začnejo resne posledice za zdravje živih bitij zaradi stratosferskega aerosolnega geoinženeringa kazati po 10 letih. Večja količina aluminija v ozračju vpliva tudi na povečanje obolevnosti za Alzheimerjevo boleznijo. Ni tako težko predvideti, da zastrupljeno ozračje ne bo doprineslo k zdravju ljudi, živali in rastlin ter okolja nasploh. V ZDA so poročali predvsem o kemičnih izpustih, novejši pa so nano izpusti oz. nanotraili. V ta namen naj bi se uporabljali ti. MEMS oz. GEMS, mikro elektromehanski senzorji, ki lahko pristanejo tudi v nosu, očeh, na krožniku, in jih uporabljajo za snemanje podatkov znotraj oblakov ter naj bi zaradi svoje nano velikosti prispevali k povečanju alergij. A to sta le dve iz dolgega spiska posledic, ki jih pripisujejo stratosferskemu aerosolnemu geoinženiringu. Videti je, da smo stratosferskega aerosolnega geoinženiringa skoraj dnevno deležni tudi pri nas. Ne glede na podpis sporazuma o odprtem zračnem prostoru, se velja spomniti, da nekoč vendarle nismo bili deležni izpušnih sledi letal v obliki vztrajajočih belih črt, ki sčasoma kot gosta bela koprena prekrijejo nebo in preprečijo osončenje zemlje. Kondenzacijske sledi letal se namreč tvorijo na ca. 8000 m višine, pri -40oC in 70% vlažnosti ter se po 2-3 minutah razpršijo, saj so iz kristalčkov ledu; na višjih višinah se sledi izpustov ne tvorijo; pri večji vlažnosti se zadržijo dlje. V Sloveniji se je zračni promet med 2002 in 2010 sicer povečal za ca. 100%[14], kar pa nekako še ne bi mogel biti razlog za takšno pooblačitev neba. Kljub uradnemu zanikanju pojava, pa so se nekateri vendarle lotili raziskati vsebino letalskih izpustov: http://abra.fkkt.uni-lj.si/program/strupi.html Rezultate še čakamo. Morda bomo nazadnje le kaj izvedeli.

Opozorilo: To temo sem nehala slediti leta 2012, zato so vsi podatki izpred tega leta. Sama nisem izvajala nobenih raziskav, le pridobila podatke iz različnih prosto dostopnih virov na internetu.

Popravek: Naslov spletne strani, na kateri dokazujejo, da chemtraili niso geoengineering: http://chemtrailsplanet.net/2013/12/13/correction-chemtrails-are-not-the-same-as-geoengineering-as-srm/

[1] Furland, Fran: Chemtraili so nad nami

[2] Glej: Weather as a Air Force Multiplier: Owning the Weather by 2025

[3] Znanstveniki povezani z IPCC trdijo, da naj bi se temperatura v zadnjih 100 letih zvišala za 0,56 stopinj Celzija.

[4] Courtney, Richard:Global warming and how it all began http://www.john-daly.com/history.htm

[5] Nafte ne bo zmanjkalo http://www.7dni.com/clanek2012051605783704

[6] Glej: Prof. Shepherd, John, CBE FRS Geoengineering the climate: an overview and update in Geoengineering case study UK.pdf

[7] Oct. 2010 UNEP/CBD/COP/10/L.36, Art. 8. (w)1

[8] Glej: CEDAR, DARN, SuperDARN o uporabi radarskih tehnologij za proučevanje zgornje plasti atmosfere ter SRGMI, organizacija, ki podpira raziskave s področja geoinženiringa

[9] Glej: Case Orange: Contrail Science, it’s impact on climate and weather manipulation programs conducted by united states and its allies

[10] Vseh posledic ne kaže pripisati SAG, v ZDA se namreč ob vsaki izstrelitvi rakete, ki nosi space shuttle v atmosfero, sprosti 240 ton klorovodikovega plina (HCl), 26 ton Cl2, 7 ton NO in 304 tone Al2O3 . Klorovodikova kislina stopi 16 m betonsko izstrelitveno ploščad, dvigne koncentracijo klorovodikove kisline v bližnjih jezerih do 3m, povzroči masovne pomore rib v oceanih in uniči barvo na avtih. Vodilni kemiki menijo, da je klorovodikova kislina glavni dejavnik, ki prispeva k luknjam v ozonski plasti. http://r3zn8d.files.wordpress.com/2012/01/shuttle-launch-acid-rain.pdf Urnik izstrelitev za 2012 in arhiv izstrelitev do 2007 http://www.satelliteonthenet.co.uk/index.php/launch-schedule

[11] Röver D.: Chemtrail Health Effects and Environment

[12] SAG izvajajo tudi komercialni letalski prevozniki, ameriška vojska pa v te namene namerava uporabljati letala brez pilotov.

[13] Holzman, C. D.: What’s in a Color? The Unique Human Health Effects of Blue Light http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831986/ in Philips goLITE BLU Plus HF3332 Product Description

[14] Kontrola zračnega prometa nad Slovenijo

Tekst lahko preberete tudi na http://issuesandsuggestions.wordpress.com/

Advertisements
Standard